Leczenie kanałowe zęba stosowane jest w przypadku zębów, które są dotknięte problemem zakażonej miazgi. Niezastosowanie leczenia kanałowego skutkowałoby koniecznością zastosowania ekstrakcji zęba, a następnie – wypełnienia ubytku sztucznym zębem. Staramy się uświadamiać pacjentów na temat sensu walki o każdego naturalnego zęba – nie inaczej jest w tym przypadku. Warto jest przeprowadzić leczenie kanałowe, zamiast dokonać ekstrakcji zęba.

Mikroskop w leczeniu kanałowym ma istotne znaczenie. Dowiedz się, dlaczego warto jest zastosować mikroskop w leczeniu kanałowym.

Jak przebiega leczenie kanałowe z mikroskopem?

Leczenie kanałowe zawsze przebiega podobnie – stomatolog otwiera komorę zęba, a następnie oczyszcza ją z będącej tam miazgi. Usunięcie miazgi żywej może wiązać się z dużym bólem, dlatego w momencie, gdy stomatolog nie ma do czynienia z całkowitą martwicą, stosowane jest znieczulenie miejscowe. Następnie, wykonuje się oczyszczanie kanałów korzeniowych z miazgi – służą do tego dedykowane narzędzia, a także podchloryn sodu i woda utleniona.

Może okazać się konieczne powtórzenie niektórych czynności, aby zapewnić pacjentowi pewność, że zarówno komora zęba, jak i kanały, zostały w pełni oczyszczone z toksyn i skażonej miazgi. Następnie, po przeprowadzonym leczeniu kanałowym stosuje się wypełnienie kanałów z pomocą specjalnego materiału, mającego zabezpieczyć kanały przed gromadzeniem się tam bakterii. Zastosowane wypełnienie jest obojętne dla organizmu, z tego powodu za jego zastosowaniem nie kryją się niekorzystne konsekwencje.

Mikroskop operacyjny pełni w leczeniu kanałowym niezwykle ważną funkcję. Z jego pomocą stomatolog jest w stanie odkryć większą ilość kanałów – także tych, które są na pewien sposób zdeformowane (skrzywione, wąskie, krótkie); odkrycie ich bez mikroskopu operacyjnego mogłoby być niezwykle trudne.

Co daje leczenie kanałowe?

Leczenie kanałowe niesie za sobą pewną, ważną korzyść. Z pomocą leczenia kanałowego stomatolog jest w stanie uratować ząb, który wstępnie wymagał ekstrakcji. Zastosowanie leczenia kanałowego pozwala na utrzymanie w jamie ustnej zęba, który w dalszych etapach leczenia posłuży jako podstawa do odbudowy protetycznej. Prócz tego, leczenie kanałowe jest w stanie zahamować dalszy rozwój choroby, która w konsekwencji może stanowić zagrożenia dla zdrowia pacjenta. Warto jest uwzględnić je w procesie leczenia i nie rezygnować z niego na rzecz ekstrakcji zęba – naturalny ząb jest bezcenny.