W wielu przypadkach jesteśmy zmuszeni wyleczyć nasze zęby, jednak konieczne jest wykonanie zdjęcia rtg. Tylko to pozwoli nam przede wszystkim zobaczyć, co dzieje się nie tylko w dziąśle, ale także w korzeniu zęba. Jest to bardzo ważne, bo tylko tak lekarz jest w stanie ocenić stan zęba i dobrać odpowiednie metody leczenia.

W przypadku leczenia kanałowego rtg zęba jest konieczne do wykonania, bo tylko tak jesteśmy w stanie ocenić jego zasadność, a także stan zęba i stopień jego nasilenia. Rtg jest także badaniem, które pozwoli nam ocenić, czy w jamie ustnej nie znajdują się ewentualne torbiele i inne wytwory, których nie powinno tam być. Często więc leczenie bez wykonania zdjęcia jest po prostu niemożliwe.

Co to jest rtg zęba

Rtg zęba to zdjęcie rentgenowskie, które pozwala a zobaczenie tego, co znajduje się nie tylko na powierzchni zęba, ale także w korzeniu i miazdze. Jest to bardzo ważne, bo tylko tak bardzo często lekarz dentysta jest w stanie ocenić, jakie metody leczenia okażą się najlepsze, a także, czy konieczne jest wykonanie leczenia kanałowego, w naszym przypadku.

Musimy więc zdecydować się na wykonanie rtg zębów wtedy, kiedy lekarz podejrzewa stan zapalny w środku, jednak nie jest w stanie zobaczyć go gołym okiem. Musimy więc mieć świadomość, że przed leczeniem kanałowym będziemy musieli z całą pewnością wykonać tego rodzaju prześwietlenie, bo może okazać się kluczowe, aby nam pomóc.

Zdjęcie rtg zęba – kiedy je robić

Zdjęcie rtg zęba powinniśmy wykonać zawsze wtedy, kiedy zleci nam je lekarz dentysta. Kiedy stwierdzi, że stan zapalny odbiega daleko poza powierzchnię zęba, to najpewniej zleci wykonanie prześwietlenia. Musi być bowiem pewny, że metoda leczenia zostanie dobrana tak, aby była skuteczna i jak najmniej inwazyjna.

Zdjęcie do wykonania zleca się więc przed każdym leczeniem kanałowym, jednak też w takich przypadkach, gdzie mamy do czynienia z dużym uszkodzeniem zęba i nie wiemy, jaki jego stan i korzenia jest w środku. Lekarz musi być bowiem pewny, aby jak najszybciej nam pomóc, wybierając odpowiednią metodę leczenia.

Szkodliwość zdjęcia rtg zęba

Jeśli chodzi o szkodliwość tego rodzaju prześwietlenia, to jest naprawdę nieznaczna. Większe szkody możemy mieć z tytułu stanu zapalnego, który toczy się w naszej jamie ustnej, jednak nie będziemy w stanie go wyleczyć bez zdjęcia rtg. Jednak nie zaleca się wykonywania tego rodzaju badań w ciąży. O wszystkim musimy powiedzieć lekarzowi dentyście i w tej sytuacji powie nam, co zrobić w naszym przypadku.

Często bowiem bez zdjęcia prześwietlającego rtg nie będziemy mogli przeprowadzić leczenia zęba w ciąży i zaistnieje konieczność czekania, aż do rozwiązania. Należy jednak zapytać lekarza, czy w naszym przypadku możemy rzeczywiście zdecydować się na wykonanie takiego zdjęcia i czy bez niego leczenie jest także możliwe. Takie zabiegi jak usuwanie zęba, a także leczenie kanałowe są bardzo często niemożliwe, kiedy nie wykonamy takiego zdjęcia na zlecenie lekarza. Musimy mieć tę świadomość.